Gå tillbaka till artikeldetaljer Magnus Andersson, Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet: Handel och sjöfart med Göteborg som utgångspunkt (Möklinta: Gidlunds förlag 2016). 194 s.
Ladda ner