Max Engman, Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922, och Henrik Meinander, Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015 (Borgå: Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis 2016). 458 resp. 335 s.