Vol 138 Nr 4 (2018): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Rapport från Bokmässan i Göteborg
PDF

Idé & debatt

Hampus Östh Gustafsson
Kunskapshistoriens samtidsrelevans
PDF

Kortare recensioner

Heiko Droste
Erik Wångmar & Malin Lennartsson, Historikerna och källorna: Om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia (Malmö: Egalité 2017). 174 s.
PDF
Wojtek Jezierski
Mats Andrén, Thomas Lindkvist, Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.), Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past (New York: Berghahn Books 2017). 208 s.
PDF
Ingvar Sjöblom
Mats Burström, Barlast: Massor med historia (Lund: Nordic Academic Press 2017). 120 s.
PDF
Jonas Liliequist
Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia P. Åkestam & Gunnel Engwall (red.), Tears, sighs and laughter: Expressions of emotions in the middle ages (Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2017). 330 s.
PDF
David Ludvigsson
Andrés Reséndez, The Other Slavery: The Uncovered Story of Indian Enslavement in America (Boston: Houghton Mifflin Harcourt 2016). 431 s.
PDF
Fredrik Thomasson
Gunvor Simonsen, Slave Stories: Law, Representation, and Gender in the Danish West Indies (Århus: Aarhus University Press 2017). 245 s.
PDF
Susan Lindholm
Detlev Pleiss, Bodenständige Bevölkerung und fremdes Kriegsvolk: Finnen in deutschen Quartieren 1630–1650 (Åbo: Åbo Akademi 2017). 776 s.
PDF
Åsa Melin
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum (Lund: Nordic Academic Press 2017). 290 s.
PDF
Johannes Daun
Therese Nordlund Edvinsson, Dynastins kvinnor: Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal (Lund: Nordic Academic Press 2017). 254 s.
PDF
Martin Hårdstedt
Tobias Berglund & Niclas Sennerteg, Finska inbördeskriget (Natur & Kultur: Stockholm 2017). 539 s.
PDF
Klas Eriksson
Dick Harrison, Jag har ingen vilja till makt: Biografi över Tage Erlander (Stockholm: Ordfront 2017). 875 s.
PDF
Nils Edling
Cary Elizabeth Schall, The Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine: Immigration and Social Democracy in Twentieth-Century Sweden (Syracuse & London: Cornell University Press & IRL Press 2016). 245 s.
PDF
Elisabeth Elgán
Helena Hill, Revolutionärer: Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster (Göteborg & Stockholm: Makadam 2017). 274 s.
PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2016
PDF