Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum (Lund: Nordic Academic Press 2017). 290 s.