Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia P. Åkestam & Gunnel Engwall (red.), Tears, sighs and laughter: Expressions of emotions in the middle ages (Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2017). 330 s.