Helena Hill, Revolutionärer: Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster (Göteborg & Stockholm: Makadam 2017). 274 s.