Tolerans eller flexibilitet för att bevara uniformiteten?