Gå tillbaka till artikeldetaljer Erik Wångmar & Malin Lennartsson, Historikerna och källorna: Om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia (Malmö: Egalité 2017). 174 s.
Ladda ner