Vol 140 Nr 2 (2020): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Kortare recensioner

Jakob Heidbrink
Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson, The dynamics of law-making: A World history, (Stockholm: Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien 2018). 425 s.
PDF (English)
Fredrik Thisner
Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva: Om troféer, propaganda och historiebruk (Lund: Nordic Academic Press 2018). 240 s.
PDF (English)
Olov Lund
David Lindén, Johan Skytte: Stormaktstidens lärare (Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2018). 299 s.
PDF (English)
Carl Mikael Carlsson
Johannes Daun & Christer Ahlberger (red.), Bondeherrgårdar: Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850 (Lund 2018). 224 s.
PDF (English)
Kekke Stadin
Fredrik Sandgren (red.), Kvinnors flit och slit: Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2018). 203 s.
PDF (English)
Thomas Magnusson
Louise Lönnroth, Doktor Dubb dikterar: Omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800–1850 (Göteborg: Riksarkivet 2018). 494 s.
PDF (English)
Oscar Nygren
Håkan A. Bengtsson & Lars Ilshammar (red.), Demokratins genombrott: Människor som formade 1900-talet (Lund: Historiska Media 2018). 300 s.
PDF (English)
Bo Persson
Gunnar Wetterberg, Träd: En vandring i den svenska skogen (Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2018). 351 s. och Jimmy Jönsson, Den biologiska vändningen: Biologi och skogsvård 1900–1940 (Lund: Lunds universitet 2019). 274 s.
PDF (English)
Pavol Jakubec
Mikael Hermansson, ”En allians av något slag”: Förändrade relationer mellan svenska kyrkan och Church of England, 1909–1954 (Malmö: Universus Academic Press 2018). 494 s.
PDF (English)
Olof Bortz
Gerald Steinacher, Humanitarians at war: The Red Cross in the shadow of the Holocaust (Oxford: Oxford University Press 2017). 330 s.
PDF (English)
Johanna Ringarp
Eva Borgström & Hanna Markusson Winkvist (red.), Den kvinnliga tvåsamhetens frirum: Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960 (Stockholm: Apell förlag 2018). 368 s.
PDF (English)
Roger Marjavaara
Wiebke Kolbe (red.) under medverkan av Anders Gustavsson, Turismhistoria i Norden (Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2018). 299 s.
PDF (English)
Henrik Jung
Lars Magnusson, Finanskrascher: Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers (Stockholm: Natur & Kultur 2018). 276 s.
PDF (English)
Magnus Petersson
Ann Sofie Dahl, NATO: Historien om en försvarsallians i förändring (Lund: Historiska media 2019). 252 s.
PDF (English)