David Lindén, Johan Skytte: Stormaktstidens lärare (Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2018). 299 s.