Gunnar Wetterberg, Träd: En vandring i den svenska skogen (Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2018). 351 s. och Jimmy Jönsson, Den biologiska vändningen: Biologi och skogsvård 1900–1940 (Lund: Lunds universitet 2019). 274 s.