Louise Lönnroth, Doktor Dubb dikterar: Omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800–1850 (Göteborg: Riksarkivet 2018). 494 s.