Fredrik Sandgren (red.), Kvinnors flit och slit: Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2018). 203 s.