Vol 143 Nr 1 (2023): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Stefan Amirell
Till det trista och inåtvända tilltalets lov
PDF

Översikter

Henrik Alexandersson
Maritim materialitet
PDF

Kortare recensioner

Esbjörn Larsson
Björn Norlin, Skolagans historia och pedagogik: Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 267 s.
PDF
Marie Steinrud
Hans Sjögren, Änkor med makt (Stockholm: Dialogos förlag 2021). 134 s.
PDF
Carl Mikael Wærn-Carlsson
Lars Edgren, Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet (Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet 2021). 216 s.
PDF
Emil Kaukonen
Fredrik Thomasson, Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 (Stockholm: Natur & Kultur 2022). 278 s.
PDF
Ale Pålsson
Søren Rud & Søren Ivarsson (red.), Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2021). 324 s.
PDF
Björn Hasselgren
Leif Lewin, Ödesåret 1809: Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda (Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2021). 181 s.
PDF
John L. Hennessey
Bert Edström, Master Spy on a Mission: The Untold Story of Onodera Makoto and Swedish Intelligence 1941–1945 (eget förlag 2021). 435 s.
PDF
Otso Kortekangas
Eva Silvén, Friktion: Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (Lund: Nordic Academic Press 2021). 320 s.
PDF
Kirsti Niskanen
Bo Lindberg (red.), Professionens liv: Om professionsbiografins variationer (Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2021). 124 s.
PDF
Glenn Svedin
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (Lund: Nordic Academic Press 2021). 288 s.
PDF