Eva Silvén, Friktion: Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (Lund: Nordic Academic Press 2021). 320 s.