Bo Lindberg (red.), Professionens liv: Om professionsbiografins variationer (Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2021). 124 s.