Søren Rud & Søren Ivarsson (red.), Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2021). 324 s.