Lars Edgren, Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet (Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet 2021). 216 s.