Vol 139 Nr 4 (2019): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Självcitering och självplagiat
PDF

Kortare recensioner

Janken Myrdal
Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (red.), Miracles in medieval canonization processes: Structures, functions, and methodologies (Turnhout: Brepols 2018). 290 s.
PDF
Olov Lund
Olle Larsson, Gustav Vasa: En furste bland furstar (Lund: Historiska media 2018). 271 s.
PDF
Fredrik Thomasson
Deirdre Coleman, Henry Smeathman, the Flycatcher: Natural History, Slavery, and Empire in the Late Eighteenth Century (Liverpool: Liverpool University Press 2018). 322 s.
PDF
Wojtek Jezierski
Peter K. Andersson, Silent History: Body Language and Nonverbal Identity, 1860–1914 (Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press 2018). 304 s.
PDF
Samuel Edquist
Ingmar Karlsson, De små folkens historia: Minoriteter i Europa (Lund: Historiska media 2018). 255 s.
PDF
Hanna Hodacs
Pia Lundqvist, Ett motsägelsefullt möte: Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo (Lund: Nordic Academic Press 2018). 330 s.
PDF
Martin Ericsson
Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890−2020 (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland & Stockholm: Appell 2018). 500 s.
PDF
Christian Gerdov
Henrik Arnstad, Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia (Stockholm: Norstedts 2018). 351 s.
PDF
Ulla Rosén
Martin Dackling, Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2018). 264 s.
PDF
Bill Sund
Jyri Backman, Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey (Malmö universitet 2018). 414 s.
PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2017
PDF