Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890−2020 (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland & Stockholm: Appell 2018). 500 s.