Kulturgeografer vid forsknings- och planeringsfronten