Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona