Henrik Arnstad, Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia (Stockholm: Norstedts 2018). 351 s.