Vol 140 Nr 4 (2020): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Övergång till Open Journal System
PDF

Kortare recensioner

Thomas Lindkvist
Rikke Malmros, Bønder og leding i valdemartidens Danmark (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2019). 204 s.
PDF
Roger Axelsson
Erik Carlquist, Peter C. Hogg & Zeth Alvered (utg.), Erikskrönikan: En medeltida krönika i nusvensk version (Lund: Nordic Academic Press 2019). 260 s.
PDF
Heiko Droste
Åke Möller, Mariestads historia: Förhistorien och tillkomst (Stockholm: Carlssons 2019). 432 s.
PDF
Eric Schnakenbourg
Leos Müller, Neutrality in World History (New York: Routledge 2019). 177 p.
PDF
Hanna Enefalk
Tobias E. Hämmerle, Flugblatt-Propaganda zu Gustav Adolf von Schweden: Eine Auswertung zeitgenössischer Flugblätter der Königlichen Bibliothek zu Stockholm (Marburg: Büchner-Verlag 2019). 577 s.
PDF
Harald Gustafsson
Dorothée Goetze & Lena Oetzel (red.), Warum Friedenschliessen so schwer ist: Frühneutzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongress (Münster: Aschenberg Verlag 2019). 457 s.
PDF
Heiko Droste
C. Scott Dixon & Beat Kümin (red.), Interpreting Early Modern Europe (Abingdon: Routledge 2019). 514 s.
PDF
Martin Ericsson
Maria Ripenberg, Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige (Stockholm: Appell 2019). 336 s.
PDF
Thomas Kaiserfeld
Petter Hellström, Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy (Uppsala: Uppsala universitet 2019). 339 s.
PDF
Fredrik Kämpe
Stefan Eklöf Amirell, Pirates of Empire: Colonisation and maritime violence in Southeast Asia (Cambridge: Cambridge University Press 2019). 266 s.
PDF
Tomas Berglund
Anna Götlind & Rolf Lind, Spår av ett liv: En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid (Stockholm: Stockholmia förlag 2019). 248 s.
PDF
Karolina Wiell
Hans Bonde, Sundhedsapostlen J.P. Müller: Band 1: Det kropsligt moderne gennembrud 1864–1904 (Odense: Syddansk Universitetsforlag). 524 s.
PDF
Hedvig Widmalm
Leif Runefelt, Den magiska spegeln: Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 (Lund: Nordic Academic Press 2019). 352 s.
PDF
Matthew Kott
Birgitta Almgren, Krossade illusioner: Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945 (Stockholm: Carlssons 2019). 440 s.
PDF
Giles Scott-Smith
Andreas Mørkved Hellenes, Fabricating Sweden: Studies of Swedish Public Diplomacy in France from the 1930s to the 1990s (Oslo & Paris: Faculty of Humanities, University of Oslo & Sciences Po Paris 2019). 467 s.
PDF
Bill Sund
Robert Svensson, Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet (Örebro: Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper 2019). 362 s.
PDF
Petronella Rosenquist
Motzi Eklöf (red.), Medicinska moraler och skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser (Stockholm: Carlsson Bokförlag 2019). 256 s.
PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2018
PDF