Fångars strategier för att vidga sitt handlingsutrymme