Åke Möller, Mariestads historia: Förhistorien och tillkomst (Stockholm: Carlssons 2019). 432 s.