Anna Götlind & Rolf Lind, Spår av ett liv: En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid (Stockholm: Stockholmia förlag 2019). 248 s.