Vol 140 Nr 3 (2020): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Kensingtonstenen och identitetsrörelser
PDF

Essä

Jonas Monié Nordin, Carl-Gösta Ojala
Kolonialt samlande i Sápmi
PDF

Idé & debatt

Malin Lennartsson, Linda Oja, Claes Westling, Erik Wångmar
Arkiven och historikerna
PDF

Kortare recensioner

Charlotte Hedenstierna-Jonson
Jeanette Varberg, Viking: Ran, ild og sværd (Köpenhamn: Gyldendal 2019). 576 s.
PDF
Janken Myrdal
Dick Harrison, Sveriges medeltid (Lund: Historiska Media). 456 s.
PDF
Susanna Erlandsson
Jakob Kihlberg, Gränslösa anspråk: Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840–1860 (Lund: Lunds universitet 2018). 400 s.
PDF
Stefan Amirell
Elin Anna Labba, Herrarna satte oss hit: Om tvångsförflyttningarna i Sverige (Stockholm: Norstedts 2020). 191 s.
PDF
Elisabeth Elgán
Tom Ericsson, Svenskarna i sekelskiftets Paris (Umeå: Umeå universitetsbibliotek 2019). 153 s.
PDF
Pär Frohnert
Clemens Maier-Wolthausen, Zuflucht im Norden: Die schwedischen Juden und die Flüchtlinge 1933–1941 (Göttingen: Wallstein Verlag 2018). 321 s.
PDF
Carl-Göran Heidegren
Johan Stenfeldt, Renegater: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism (Lund: Nordic Academic Press 2019). 320 s.
PDF
Esbjörn Larsson
Marie Cronqvist & Lina Sturfelt (red.), War remains: Mediations of suffering and death in the era of the World Wars (Lund: Nordic Academic Press 2018). 220 s.
PDF
Anna Gustavsson
Frederick Whitling, Western Ways: Foreign schools in Rome and Athens (Berlin: De Gruyter 2019). 324 s.
PDF
Anna McWilliams
Håkan Karlsson & Tomás Diez Acosta, The Missile Crisis from a Cuban Perspective: Historical, archaeological and anthropological reflections (Abingdon: Routledge 2019) 158 s.
PDF
Pär Frohnert
Dick Harrison, Folkvandringstid (Stockholm: Ordfront 2019). 413 s. och Joakim Ruist, Global migration: Orsaker och konsekvenser (Stockholm SNS Förlag 2019). 226 s.
PDF