Dick Harrison, Sveriges medeltid (Lund: Historiska Media). 456 s.