Dick Harrison, Folkvandringstid (Stockholm: Ordfront 2019). 413 s. och Joakim Ruist, Global migration: Orsaker och konsekvenser (Stockholm SNS Förlag 2019). 226 s.