Vol 143 Nr 2 (2023): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Anne Berg, Robin Ekelund
Redaktörerna [sic!] har ordet
PDF

Bild i perspektiv

Jens Carlesson Magalhães
Vid ålderns höst
PDF

Kortare recensioner

Andreas Åkerlund
Christer Ericsson, Den nyfikna människan: En kort berättelse om vetenskapens historia (Carlssons: Stockholm 2022). 432 s.
PDF
Biörn Tjällén
Staffan Bergwik, Linn Holmberg & Karin Dirke (red.), Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande (Stockholm: Stockholm University Press 2022). 206 s.
PDF
Johan Sjöberg
Bo Lindberg, Disputation, dissertation, avhandling: Historien om en genre (Stockholm: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 2022). 288 s.
PDF
Poul Duedahl
Klas-Göran Karlsson (red.), Natur & Kulturs globalhistoria, vol. 1–2 (Stockholm: Natur & Kultur 2022). 563 + 630 s.
PDF
Hannes Rolf
Jan Christensen, Per Cornell, Johannes Daun & Martin Linde (red.), Göteborg genom tiderna: Nedslag i stadens sociala och politiska historia (Göteborg: Daidalos 2021). 692 s.
PDF
Anton Runesson
Miriam Rönnqvist, Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder: Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich (Åbo: Åbo akademis förlag 2022). 325 s.
PDF
Heiko Droste
Lucas Haasis, The Power of Persuasion: Becoming a Merchant in the 18th Century (Bielefeld: Transcript Verlag 2022). 657 s.
PDF
Harald Gustafsson
Rasmus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen, Union eller undergång, Del 1: Kampen för ett enat Skandinavien; Del 2: Den revolutionära skandinavismen (Lund: Historiska media 2022). 487+585 s.
PDF
Samuel Edquist
Cordelia Heß [Hess], The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden (Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2022). 194 s.
PDF
Ida Al Fakir
Simon Sorgenfrei, ”De kommer att vara annorlunda svenskar”: Berättelsen om Sveriges första muslimer (Stockholm: Norstedts 2022). 334 s.
PDF
Gustav Berry
Erika Sandström, Duktiga yrkesmän, kunniga husmödrar och goda medborgare: Svenska Landsbygdens Studieförbund i Havdhem-Eke 1938–1960 (Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2022). 147 s.
PDF