Lokalt handlingsutrymme och den svenska grundskolans tillkomst