Staffan Bergwik, Linn Holmberg & Karin Dirke (red.), Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande (Stockholm: Stockholm University Press 2022). 206 s.