Jan Christensen, Per Cornell, Johannes Daun & Martin Linde (red.), Göteborg genom tiderna: Nedslag i stadens sociala och politiska historia (Göteborg: Daidalos 2021). 692 s.