Vol 142 Nr 1 (2022): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Susanna Erlandsson
Värdefullt arbete
PDF

Kortare recensioner

Roddy Nilsson
Peter Josephson & Leif Runefeldt (red.), Historiska typer (Stockholm: Gidlunds 2020). 270 s.
PDF
Bo Franzén
Julia Jäschke, Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert: Social- und kulturwissenschaftliche Untersuchungen zu den Gruppen der ”burgenses”, ”consules” und ”maiores” (Lübeck: Verlag Schmidt-Römhild 2020). 480 s.
PDF
Henrika Tandefelt
Fabian Persson, Survival and revival in Sweden’s court and monarchy 1718–1930 (London: Palgrave MacMillan 2020). 349 s.
PDF
Bengt Skånhamre
K-G Bergström, Nöd och död: Den ryska ockupationen i norr 1809 (Lund: Historiska media 2020). 197 s.
PDF
Magnus Berg
Jan Selling, Frigörelsen: Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder (Stockholm: Carlssons 2020). 271 s.
PDF
Therese Nordlund Edvinsson
Kjell Danell, Vilt, jakt och människor: I Norrlands skogar 1870–1900 (Möklinta: Gidlund 2020). 496 s.
PDF
Carl Björvang
Stefan Persson, Folkmedicin mellan gammalt och nytt: Sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid förra sekelskiftet (Lund: Folklivsarkivet vid Lunds universitet 2020). 223 s.
PDF
Lars Westerlund
Per Enerud, Per & Anna Pavlenko, Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland: Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 (Stockholm: Carlsson bokförlag 2020). 295 s.
PDF
Olof Bortz
Håkan Blomqvist, Socialism på jiddisch: Judiska Arbeter Bund i Sverige (Stockholm: Carlssons 2020). 238 s.
PDF
John Berg
Björn Lundberg, Frontlöparen: Gunder Hägg, hans uppgång och fall (Lund: Historiska media 2020). 327 s.
PDF
Håkan Karlsson
Mirja Arnshav, De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar (Lund: Nordic Academic Press 2020). 224 s.
PDF
Carl Holmberg
Tomislav Dulić (red.), Memories in Conflict: Historical Trauma, Collective Memory and Justice Since 1989 (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2020). 126 s.
PDF
Niklas Jensen-Eriksen
Rikard Westerberg, Socialists at the gate: Swedish business and the defense of free enterprise, 1940–1985 (Stockholm: Stockholm School of Economics 2020). 352 pp.
PDF
Erik Bengtsson
Ola Innset, Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge (Bergen: Fagbokforlaget 2020). 246 s.
PDF

Meddelanden

Susanna Erlandsson
Nytt om historisk forskning
PDF