Kjell Danell, Vilt, jakt och människor: I Norrlands skogar 1870–1900 (Möklinta: Gidlund 2020). 496 s.