Per Enerud, Per & Anna Pavlenko, Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland: Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 (Stockholm: Carlsson bokförlag 2020). 295 s.