Ola Innset, Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge (Bergen: Fagbokforlaget 2020). 246 s.