Vol 139 Nr 2 (2019): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Historisk spanarblick
PDF

Kortare recensioner

Sharon Rider
Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (red.), Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press 2018). 256 s.
PDF
Victor Wilson
Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering (Malmö: Arx förlag 2018). 306 s..
PDF
Eva Queckfeldt
Nils Billing, Susanne Carlsson, Ragnas Hedlund, Allan Klynne, Michael Lindblom & Hugo Montgomery, Antiken: Från faraonernas Egypten till romarrikets fall (Stockholm: Natur & Kultur 2017). 593 s.
PDF
Per H. Ramqvist
Kristina Ekero Eriksson, Gamla Uppsala: Människor och makter i högarnas skugga: Vendeltid, vikingatid, medeltid (Stockholm: Norstedts 2018). 352 s.
PDF
Peter Olausson
Göran Malmstedt, En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672 (Lund: Nordic Academic Press 2018). 237 s.
PDF
Lisa Öberg
Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat (Lund: Lunds universitet, Avd. för idéhistoria 2017). 298 s.
PDF
Heiko Droste
Magdalena Naum & Fredrik Ekengren (red.), Facing Otherness in Early Modern Sweden: Travel, Migration and Material Transformations 1500–1800 (Woodbridge: The Boydell Press 2018). 367 s.
PDF
Paul Borenberg
Christine Bladh, Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820 (Huddinge: Södertörns högskola 2018). 174 s.
PDF
Lars-Eric Jönsson
Imelda Helena Ek, Erotic Insanity: Sex and psychiatry at Vadstena Asylum, Sweden 1849–1878 (Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik 2017). 232 s.
PDF
Brita Planck
Caroline Ranby, Ebba Hochschild: Att leva efter döden (Lund: Historiska Media 2018). 539 s.
PDF
Åle Pålsson
Margareta Pettersson (red.), Från Brittiska Indien till Huseby Bruk: Järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860–69 (Lund: Arkiv förlag 2018). 222 s.
PDF
Johannes Ljungberg
Frode Ulvund, Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964 (Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017). 256 s.
PDF
Lars Edgren
Pertti Haapala, Marja Jalava & Simon Larsson (red.), Making Nordic Historiography: Connections, Tensions and Methodology, 1850–1970, Making sense of history 32 (New York/Oxford: Berghahn Books 2017). 321 s.
PDF
Emma Severinsson
Ulrika Torell, Jenny Lee & Roger Qvarsell (red.), Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet (Stockholm: Nordiska museets förlag 2018). 351 s.
PDF
Wilma Sjöberg
Erika Sandström, Han, hon och hunden: Feminiseringen av svensk hundsport 1918–2017 (Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia 2018). 127 s.
PDF