Margareta Pettersson (red.), Från Brittiska Indien till Huseby Bruk: Järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860–69 (Lund: Arkiv förlag 2018). 222 s.