Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat (Lund: Lunds universitet, Avd. för idéhistoria 2017). 298 s.