Frode Ulvund, Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964 (Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017). 256 s.