Vol 141 Nr 1 (2021): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Ej klassificerbar historia
PDF

Idé & debatt

Anna Nilsson Hammar, Kajsa Weber
Från religiös kultur till konfessionell kunskap
PDF

Kortare recensioner

Anders Carlsson
Neil Price, Children of Ash and Elm: A History of the Vikings (New York: Basic Books 2020). 599 s.
PDF
Margaret Wallace Nilsson
Marina Vidas, The Copenhagen Bohun Manuscripts: Women, Representation, and Reception in Late Fourteenth-Century England (Copenhagen: Museum Tusculanum Press). 210 s.
PDF
Heiko Droste
Dick Harrison, Stockholms blodbad (Lund: Historiska media 2019). 168 s. och David Lindén, Stockholms blodbad (Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld 2020). 283 s.
PDF
Trine Outzen
Luca Bianchedi, Lægekunst i renæssancen: Fortalt og forklaret (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2019). 330 s.
PDF
Henrik Ågren
Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen & Hanne Sanders (red.), Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag 2019). 302 s.
PDF
Oscar Söderholm
Per von Wachenfeldt & Christer Ahlberger (red.), Herrnhutismen i Västsverige (Skellefteå: Artos 2019). 173 s.
PDF
Martin Eriksson
Uno Westerlund, Piteås historia: Om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400 år (Piteå: Piteå kommun 2019). 605 s.
PDF
Alexander Isacsson
Mikael Alm & Karen Harvey (red.), Powers of Description: Language and Social History in the Long Eighteenth Century (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2019). 151 s.
PDF
Björn Hasselgren
Dag Sebastian Ahlander, Sverige vid avgrunden 1808–1814 (Lund: Historiska Media 2019). 279 s.
PDF
Johan Stenfeldt
Svante Nordin, Sveriges moderna historia: Fem politiska projekt 1809–2019 (Stockholm: Natur & Kultur 2019). 342 s.
PDF
Sven Olofsson
Benito Peix Geldart, Stålpionjären: Historien om Pelle Söderberg 1836–1881 (Stockholm: Förlaget Näringslivshistoria 2019). 422 s.
PDF
Mats Bladh
Ingrid Carlberg, Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (Stockholm, Norstedts 2019). 638 s.
PDF
Michael F. Scholz
Tore Pryser, Jødeaksjonen – og nye gråsoner: Hemmelige tjenester under andre verdenskrig (Rånåsfoss: Svein Sands Bokforlag 2019). 332 s.
PDF
Hjalmar Falk
Sten Hidal, Ivan Engnell: En bibelforskares bana (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien 2019). 153 s.
PDF
Anton Jansson
Martin Nykvist, Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978 (Lund: Nordic Academic Press 2019). 303 s. och : Gunnar Hyltén-Cavallius, Rännil blev till flod: Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund (Malmö: Universus Academic Press 2019). 191 s.
PDF
Mats Franzén
Martin Ericsson & Andrés Brink Pinto, Den bråkiga staden: Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm (Stockholm: Stockholmia förlag 2019). 340 s.
PDF