Kvinnliga och manliga kroppar i återskapandet av det amerikanska inbördeskriget