Dag Sebastian Ahlander, Sverige vid avgrunden 1808–1814 (Lund: Historiska Media 2019). 279 s.