Vol 138 Nr 1 (2018): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Glädjande besked
PDF

Kortare recensioner

Fredrik Lilja
Andreas Karlsson, Sydafrikas historia (Lund: Historiska Media 2016). 331 s.
PDF
Joakim Scherp
Bertil Wennerhed & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år: Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766 (Stockholm: Sveriges Riksdag 2016). 725 s.
PDF
Marie Steinrud
Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (Möklinta: Gidlunds förlag 2016). 272 s.
PDF
Martin Öhman
Thomas Sörensen, Amerikanska inbördeskriget 1861–1865 (Lund: Historiska Media 2016). 352 s.
PDF
Erik Bengtsson
Erik Nydahl & Jonas Harvard, Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 (Lund: Nordic Academic Press 2016). 319 s.
PDF
Christer Ericsson
Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla (Lund: Bokförlaget idrottsforum.org 2016). 456 s.
PDF
David Larsson Heidenblad
Staffan Bergwik, Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 1900–1950 (Göteborg: Makadam 2016). 207 s.
PDF
Sverker Oredsson
Johan Perwe, Mörkläggning: Nazismen och motståndet i Norrköping 1933–1945 (Stockholm: Carlssons 2016). 352 s.
PDF
Björn Horgby
Johan Svanberg, Migrationens kontraster: Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet (Lund: Nordic Academic Press 2016). 474 s.
PDF
Pavol Jakubec
Andreas Åkerlund, Public diplomacy and academic mobility in Sweden: The Swedish Institute and scholarship programs for foreign academics, 1938–2010 (Lund: Nordic Academic Press 2016). 248 s.
PDF