Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla (Lund: Bokförlaget idrottsforum.org 2016). 456 s.