Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga