Vol 138 Nr 3 (2018): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
För snälla disputationer?
PDF

Inledning - tema

Anne Berg
Nationen i historien
PDF

Essä

Wojtek Jezierski, Thomas Lindkvist, Sari Nauman
När blev Sverige evigt?
PDF

Utblick

Olof Blomqvist
Utblick Tyskland
PDF