Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor: Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917 (Oslo: Schildts & Söderströms 2017). 319 s.